تفاوت هوش با تفکر و تعقل

:: تفاوت هوش با تفکر و تعقل
هوش، با تفکر و تعقل متفاوت است.
هوش همان توانایی درک موقعیت است، و در انسان و برخی حیوانات مشترک است، البته در انسان بسیار قوی تر است.
اما تفکر و تعقل فقط مخصوص انسان است.
قدرت تفکر همان قدرت تجرید و تعمیم و نتیجه گیری است.
و تعقل همان توانایی مقایسه، سنجش و ارزیابی نتایج است.

برداشتی از برخی کتب استاد
منبع : مهره هاتفاوت هوش با تفکر و تعقل
برچسب ها : تفکر ,تعقل ,انسان ,همان توانایی

الله، جهت حرکت

:: الله، جهت حرکت

ما از رقابت و تضاد استعدادهای انسان می یابیم که کار انسان حرکت است و این است که حتی خوردن و خوابیدن و رفت و آمدهایش باید حرکت باشند. باید تحرک باشند، نه تنوع. که تحرک پله ها را زیر پا گذاشتن است و تنوع در یک پله چند جور ایستادن. اکنون که کار انسان حرکت است، ناچار این حرکت جهتی دارد و محرکی دارد. جهت حرکت ما چه چیز می تواند باشد؟ آیا جهتی پایین تر از ما یا برابر ما یا عالی تر؟

مسئولیت و سازندگی ص ۱۵۳

منبع : مهره هاالله، جهت حرکت
برچسب ها : انسان ,انسان حرکت

عبودیت

:: عبودیت
عبودیت، یعنی اینکه در تو هیچ حرکتی جز از سوی الله بوجود نیاید. هیچ ترسی، هیچ خوفی، هیچ امیدی، هیچ حرکت و عشق و نفرتی در تو جز از آن ناحیه نباشد و تنها الله در وجود تو متصرف باشد، فقط او در تو حکومت کند و تو عبد او باشی.

حرکت صفحه ۱۷۹
منبع : مهره هاعبودیت
برچسب ها :

هماهنگی با نظام خلقت و اطاعت و حرکت در مسیر درست، یعنی تقوا

:: هماهنگی با نظام خلقت و اطاعت و حرکت در مسیر درست، یعنی تقوا
"و من یتق الله یجعل له مخرجا"
...
وقتی فریاد رسول الله (ص) در کنار کعبه بلند شد و صدای ضعیف او پرده های کعبه را لرزاند، هرکس آن جمع را می دید، باور نمی کرد که ادامه پیدا کند و وقتی هم که فریاد قدرت ها در تخت جمشید بلند شد، کسی که آن صدا را می شنید، باور نمی کرد که این جشن دو هزار و پانصد ساله، به نابودی و انهدام بینجامد.
حرکت صفحه ۱۷۵
منبع : مهره هاهماهنگی با نظام خلقت و اطاعت و حرکت در مسیر درست، یعنی تقوا
برچسب ها :

آگاهی، علاقه، "تمرین"

:: آگاهی، علاقه، "تمرین"
آدمی از لحظه ای که به "آگاهی" می رسد، باید با آن کار کند، "تمرین" کند.
منی که امروز فهمیدم باید این لقمه را بدهم، اگر ندهم، فردا که باید از سفره ام بگذرم، نمی توانم. بعد نوبت این می رسد که خانه ام را بدهم، نمی توانم. جانم را بدهم، نمی توانم. و چون قبول دارم و می خواهم آن را انجام دهم، ولی نمی توانم، رنج می برم و زیر فشار وجدان، خرد می شوم.
حرکت صفحه ۱۶۰
منبع : مهره هاآگاهی، علاقه، "تمرین"
برچسب ها : توانم ,بدهم،

یا امام حسین علیه السلام

:: یا امام حسین علیه السلام
تصمیم به رفتن نداشتم
گفتم آقا امام حسین من نه می فهمم نه می دانم، اگر باید کربلا بروم خودت جور کن و اگر نه که هیچ.
و رفتیم و آمدیم
باور کردنی نبود
با همان احساس وظیفه ای که رفته بودیم با همان احساس وظیفه تشخیص دادیم که باید زود برگشت
کربلا سرشار از شیعه بود، سرشار.
موکب ها و صاحبانشان با روح و روان ما بازی می کردند، اگر اینها شیعه هستند، ما چی هستیم؟
خرمشهر، میزبان ما و ماشین ما، عربی بود آنقدر دست و دلباز که ما تصور می کردیم شغل خاصی دارد، وقتی پرسیدیم گفت مستمری بگیر کمیته امداد است.
آخه آقا چرا با دل ما این کارو می کنی؟

جان آقا
جان آقا
سنه قربان آقا
غریب العطشان آقا
...
منبع : مهره هایا امام حسین علیه السلام
برچسب ها : احساس وظیفه ,همان احساس ,امام حسین ,همان احساس وظیفه